1. Postanowienia ogólne
Właścicielem sklepu internetowego jest firma

F.H.U. SIAR-KOM DAMIAN KONIECZNY
Adres: ul. Sienkiewicza 7, 63-300 Pleszew
NIP: 617-203-36-26
Regon:
Adres do korespondencji: PureBaby ul. Sienkiewicza 7, 63-300 Pleszew

2. Konto
a) Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
b) Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

3. Procedura składania i realizacji zamówień
a) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia
b) Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie sfinalizowania zakupów poprzez wybranie szczegółów płatności i wysyłki,
c) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma PureBaby Butik Dziecięcy  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
d) Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
e) Firma PureBaby Butik Dziecięcy  zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania zamówień wzbudzających wątpliwości, bez podania przyczyny.
f) Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym ,są podane w złotych polskich.
g) Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową
4. Płatności i wysyłka
a) Na wpłatę należności Klient ma 2 dni od daty zakupu przedmiotu – po tym czasie sprzedający kontaktuje się z zamawiającym poprzez wiadomość e-mail, w celu ustalenia dalszych działań.
b) Dane potrzebne do wpłaty należności (w przypadku wybrania opcji przelewu tradycyjnego) zostaną podane od razu po sfinalizowaniu zamówienia)
c) Bezpieczne i natychmiastowe płatności umożliwia firma „Przelewy24.pl”. Płatność przez szybki przelew Przelewy24.pl księgowana jest natychmiastowo. Regulamin świadczenia usług płatniczych poprzez stronę Przelewy24.pl dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.html
d) Po dokonaniu płatności, sklep PureBaby Butik Dziecięcy zobowiązuje się wysłać towar w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pieniędzy na konto. W przypadku, gdy wysyłka z różnych względów może się opóźnić, sprzedający ma obowiązek powiadomić o tym kupującego.
5. Dostawa
a) Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
b) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Podsumowanie koszyka” w trakcie składania Zamówienia.
c) Jest możliwy odbiór osobisty.
d) Nie wysyłamy za pobraniem.

6. Zwroty
a) Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
b) Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nie uwzględnienia odstąpienia od umowy
c) Kupujący przed odesłaniem zwrotnego produktu musi powiadomić sprzedającego poprzez wiadomość e-mail : purebaby@wp.pl lub telefonicznie.
c) Prawo zwrotu dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie.
d) Zwracany towar należy opakować w taki sposób aby zapewnić wystarczającą ochronę towaru podczas transportu.
e) Kwota zwracana Klientowi za zwrócony towar jest przesyłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.
f) Koszt odesłania towaru ponosi kupujący i nie podlega on zwrotowi
g) Zwrot kwoty wydanej przez Klienta na towar podlegający zwrotowi następuje najczęściej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
h) Przed odesłaniem do sprzedającego towaru –wypełniamy formularz zwrotu i odsyłamy razem z produktem zwrotnym.

7. Reklamacje
a) Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza (formularz zwrotu) pocztą elektroniczną na adres purebaby@wp.pl lub skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie.
b) W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
c) Reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie .Różnice te mogą wynikać z ustawień monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
d) Reklamacji nie podlegają:
Uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru
– Uszkodzenia wynikłe z używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem
Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru
Wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
Uszkodzenia wynikłe z niedopasowania odzieży lub obuwia do stopy

8. Zdjęcia produktów
Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej oznakowane logo sklepu podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Za kopiowanie tychże zdjęć bez zgody właściciela sklepu do celów prywatnych i komercyjnych grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. (art.115.1)

9. Postanowienia Końcowe
a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

There is a possibility that you’re asking „Can I get help writing an essay?” ” If the answer is an unquestionable „Yes!” If you are in need of assistance with writing an academic paper You can ask for help. There are many benefits of having http://hazelnutkitchen.com/posts a professional write your essay to finish your paper, and it’s extremely easy. Here are some tips to assist you in choosing the right essay writing service that is right for you. After all, who says that you can’t fail?

You’re at the right place if you need an essay writer to help you with your essay. A custom writing company websites that write essays for you offers many benefits. First, professional authors will create your article. They’ll also ensure that your essay isn’t plagiarized and properly cite your sources and follow your directions. The paper will conform to the very highest academic requirements.

Essay writers with experience can assist in case you’re unsure what to write in your essay. Writing services online for essays guarantee the highest grade for your work. Only experienced essayists with advanced degrees work for these companies. They have also accumulated extensive experiences in their particular fields. They will ensure you get your college essay writing service essay written according to your specific instructions and meets the expectations of your professor. If you’re in need of essay help, here are some reasons to hire these writers.

It is crucial to follow the structure of your essays. First, https://trendingnewsbuzz.com/paper-writing-service-the-top-education-essay-writing-companies/ create an outline and then compose the essay. Through the entire essay, the transition words must connect each paragraph. An example of an outline may look like this:

This is the perfect place if you’re searching for an essay writing service to purchase online. An academic writing company that offers top quality writing can provide a variety of writing assistance. Some of these services allow you to communicate live with a writing professional to discuss the order details. Certain services best essay writing service review allow you to look through writer profiles and look through the feedback in order to select the most suitable writer for your project.

Dodaj komentarz